Mýty severoamerických Indiánov rozprávajú o Veľkom Stvoriteľovi či Veľkom Duchu, ktorý priviedol na svet ľudí a zvieratá. V povestiach radu kmeňov žili na Zemi skôr zvieratá než ľudia a zvieratá tiež pomáhala ľuďom s príchodom na svet, naučila je loviť aj zakladať oheň.

Časť ľudí dokonca pôvodne zvieratami bola a až neskôr získala ľudskú podobu. Každý kmeň mal svoje legendy, jedno však mali spoločné: veľkú úctu k celej prírode a ku zvieratám zvlášť. Presvedčenie, že každý človek v sebe nesie znaky „svojho“ zvieraťa, vyjadruje aj „indiánsky horoskop“:

Vydra
20. januára – 18. februára
Symbol zmeny k lepšiemu, stelesnenie nádeje. Totem Vydry prináša životný optimizmus, elán, aktivitu a pracovitosť. Životné prekážky sú pre Vydru výzvou k hre, v ktorej sa nemieni vzdávať. Vydra je pevná, silná, má v každej situácii neutíchajúci zmysel pre humor. Ako spoločník je všade vítaná a má plno priateľov. Ľahko nadväzuje vzťahy. Priateľov v núdzi neopúšťa a je im veľkou oporou. Okrem radu nadanie má Vydra veľmi vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Neznesie krivdu voči sebe rovnako ako voči iným a neváha sa postaviť na obranu kohokoľvek i proti prevahe.

Vydru ľahko zaujme niečo nové, vrhne sa na to so všetkým zápalom, ale rovnako ľahko dokáže vec opustiť.

Vlk
19. februára – 20. marca
Totem Vlka je spájaný so severom, zimou a nocí. Je to tajomné, tiché a plaché zviera. Nevypláca sa podceňovať jeho veľkú silu a pevný stisk zubov. Vlci sú veľmi emocionálne, jemní a plachí ľudia. Nadovšetko si cení lásky a sú tiež schopné hlbokej lásky. Svoje city skrývajú a často sa drží stranou. Okrem lásky túži Vlk tiež po nezávislosti – pokiaľ nemá v láske úspech, môže sa stať, že po prvom neúspechu zostane navždy sám.

Vlk vie snívať, je dobromyseľný, srdečný a dôverčivý. Niekedy môže na svoju láskavosť a dôverčivosť aj doplatiť. Nie je však radno dostať Vlka do situácie, kedy sa cíti ohrozený, nech sám alebo so svojou „zmeska“ – potom neváha dať najavo všetku svoju silu. Je vášnivý, štedrý a láskavý. Ak je odmrštený, veľmi trpia a pokojne sa môže aj pomstiť

Sokol
21. marca – 19. apríla
Sokol je stelesnením vzletu, zázračné moci a slnko, symbol víťazstva. Totem Sokola prináša na svojich krídlach slobodu a záruku vysokej morálky. Ľudia v ňom narodení bývajú statoční a pohotoví, schopní bleskové reakcie. Neváhajú kút železo, kým je žeravé. Sú to rodení vodcovia, schopní nájsť riešenie aj v tých najzložitejších situáciách. Nebojí sa prevziať iniciatívu a postaviť sa do čela.

V modernej dobe v nich môžeme vidieť prototyp úspešného podnikateľa. Sokol neznáša pretvárku a lož. V takom prípade je veľmi tvrdý a z konfliktu vychádza protivník vydeptán. Nevedia robiť kompromisy a ak chce niečo dosiahnuť, chce to ihneď. Niekedy ho to zvádza k unáhlenosti. To platí aj pre jeho partnerské vzťahy. Býva samoľúby a niekedy aj trochu povýšený.

Bobor
20. apríla – 20. mája
„Vezmi na seba zodpovednosť, prispôsob sa situáciu, prekonaj sám seba a všechy zachráň“ – to je Bobrov heslo. Indiáni verili, že Bobor vládne čarovnú silou, ktorá mu umožňuje stavať zložité stavby. Jeho schopnosť prispôsobiť si prostredie vlastným potrebám je ohromovala. Bobor je fantastický pracovník: rozvážny, maximálne efektívny, zručný, vynaliezavý a zároveň strategicky mysliaci. Všetky tieto schopnosti slúži Bobrovi k získaniu jeho zásadného cieľa: istoty. Zábezpeky domova a bezpečného zázemia. Tento Bobrův cieľ i obetavosť, s ktorou k nemu smeruje, je často spájaný s princípom ženstva, so zmyslom pre rodinu a pevné útočisko. Tiež ako partner je Bobor rozvážny a nerobí veci zbrklo. Nemieni riskovať a vzťah buduje na pevnom základe. Niekedy s ním preto býva aj trochu nuda.

Bobor je pracovitý a vytrvalý, neuhýba z cesty, na ktorej sa vydal. Býva šetrný a praktický. Problémy môžu nastať, keď je Bobor niečím silne zaujatý. Venuje sa veci s všetku svoju úpornosťou a niekedy sa stáva, že si ani nevšimne, že jeho úsilie neprináša výsledky.

Jeleň
21. mája – 20. júna
Stelesnenie tajomné lesné sily. Býva spájaný s posvätným Stromom života. Vie byť nehybným, tichým, múdrym a prezieravým pozorovateľom. Na diaľku vycíti len náznak najmenšieho nebezpečenstvo. Dovedie tiež skvele prehovoriť. Je rodený diplomat. Ľudia z totemu Jelena bývali často vyslancami indiánskych kmeňov pri mierových rokovaniach.

Pôsobí vznešene a zároveň je veľmi milý. Dovedie baviť spoločnosť. Ľahko sa zoznamuje, ľahko očarí. To ho niekedy vedie k samoľúbosti a pýche, k povrchnosti vo vzťahoch a citovej nestálosti. Nie vždy je tiež schopný doviesť začatú vec až do konca, uhýba pred prekážkami. Hoci miluje voľné lesné pastviny a nespútaný pohyb, rád sa vždy vráti tam, kde cíti pevnú podporu a istotu. Jeleňovitým partnerom musí byť oddaný a citovo stály jedinec.

Ďateľ
21.júna – 21. júla
Je symbolom lásky, pokory, obetavosti a trpezlivosti. Nezmieriteľný odporca chaosu a zloby. S veľkým nasadením i sebazaprením usiluje o súlad a dobré vzťahy.

V indiánskej tradícii to najjemnejšie a nejtaktnější stvorenia. Liečiteľ, ktorému je dané uvidieť skrytú príčinu neduhu. Úplný empatik. Dokonalý poslucháč, ktorý vždy bude na vašej strane, až budete potrebovať pomoc. Tieto vlastnosti robia z datle skvelé rodičia, vynikajúce priateľov a spoľahlivých partnerov. Sú veľmi oddaní a veľmi romantickí. Niekedy je datľová starostlivosť o partnera až prehnaná a vzťah to môže zbaviť iskry. Rovnako tak starostlivosť o dorastajúca alebo už dospelé potomkami zbavuje mladých slobody, večné opatrovanie im přistříhává krídla a to môže viesť k ich nevôli.

Losos
22. júla – 21. augusta
Losos symbolizuje silu osobnosti, neprekonateľné sebavedomie, nesmiernu energiu. Medzi severoamerickými Indiánmi boli ľudia z totemu Lososa často náčelníkmi, vodcovia vojnových a loveckých výprav. Indiáni verili, že tak ako lososa nič nezastaví na jeho ceste proti prérijnej dravej rieke, tak aj človeka zrodeného v lososom totemu nezastaví žiadna prekážka, žiadny odpor, žiadny nepriateľ.

Sebadôvera lososích ľudí nepozná medze. Sú to bojovníci, ktorý každý tlak zdolajú ešte väčším tlakom. Rodení vodcovia kolektívu, vedúci pracovníci. Niekedy je sebadôvera zavádza až k pocitu neomylnosti a nadradenosti. Žijú naplno. Tiež vzťahy prežívajú s vervou a nikdy len tak napoly. Ak však stretnú dobrého partnera, stávajú sa oddanými a spoľahlivými životnými druhy. Nesmie však naraziť na nepoctivosť alebo nefér hru – nasledoval by rýchly koniec.

Medved
22. augusta – 21. septembra
V indiánskej tradícií najposvätnejšie zviera. Symbol veľkej sily a neohrozenosti, samostatnosti a nezávislosti, stelesnenie silného sexuálneho pudu. Je trpezlivý, rozvážny, pragmatický a metodický. Svoju silu nijako nepredvádza. Človeka z totemu Medveďa nespoznáte na prvý pohľad. Ak sa však prebudí jeho skrytá medvedí sila, idú všetky žarty bokom. Mocná vnútorná sila býva sprevádzaná veľkou tvrdohlavosťou.

Medveď neznáša rýchle zmeny situácie, často potom chybuje. Doprajte mu čas na riešenie a nič ho nepremôže. Medvedí ľudia hovoria hlasom rozumu a logiky. Sú rozumní a praktickí, čo z nich robí obľúbených obchodných partnerov. Zároveň bývajú skromní a trochu hanbliví. Niekedy majú sklon dosahovať poriadku tvrdou rukou. V atmosfére lásky sa z nich však stávajú ľudia plní láskavosti a štedrosti. Pre svoju zdržanlivosť a trpezlivosť bývajú skvelými  učiteľmi a duchovnými vodcami.

Havran
22. septembra – 22. októbra
Na rozdiel od európskej tradície je Havran v severoamerickej indiánskej kultúre symbolom idealizmu a spoločenského bytia. Má schopnosť pozrieť ľudskú dušu skrz naskrz a zistiť, čo ju trápi. Vie liečiť a vracať do života.

Havranie ľudia majú často schopnosti ideových vodcov a kazateľov. Dokážu strhnúť a vdýchnuť nadšenie pre ideál. Vie sa výborne pohybovať vo veľkej skupine, cíti sa v nej isto a sebavedomo. Sú tvorivými ľuďmi. Majú diplomatické nadanie. Neznášajú spory a zručne je likvidujú. Ak je Havran odtrhnutý od skupiny, môže z neho vyrásť tichý a romantický tvor. Vo vhodnej chvíli sa ale rovnako prejaví jeho spoločenskej vlohy. Havranie ľudia si všetko starostlivo premýšľajú a ponáhľať na ne s názorom či odpoveďou nemá zmysel. Niekedy váhajú tak dlho, až smeškají chvíľu vhodnú k činu. Majú zmysel pre humor a dokážu pozdvihnúť náladu aj v ťažkých chvíľach. Milujú možnosť voľného letu. Vo vzťahoch je úprimný, pravdu vie povedať bez toho aby urazil, je trpezlivý a tolerantný.

Had
23.októbra – 22. novembra
Symbol prenikavé intuície a hĺbavé múdrosti. V totemu Hada sa rodili šamani. Hadí ľudia sú ľudia duchovné, obdarení nadaním odhaliť aj to nejukrývanější tajomstvo. Materiálny svet hadom väčšinou veľa nehovorí. Ťažko budú dobrými bankári. Často medzi nimi nájdeme ľudí žijúcich „sami pre seba“.

Had je neúprosne priamy, nepozná vytáčky ani kompromisy. Dobro alebo zlo. Pravdu alebo lož. Lásku alebo – to ostatné. Medzi tým nič neexistuje. S Hadom neradno si zahrávať a nekonať fér. Vie bolestivo uhryznúť. Had je vytrvalý a úporný vo svojej ceste k cieľu. Neuznáva žiadne prekážky a je schopný padnúť vyčerpaním. Pretože hadí ľudia poznajú iba pozíciu „buď-alebo“, sú také aj ich vzťahy. Ak milujú, potom úplne, úplne oddane a navždy. To isté žiadajú od partnera. Občas to môže obmedzovať jeho voľnosť, pretože Had ju v láske neuznáva.

Sova
23. novembra – 21. decembra
Symbol múdrosti a dobra, hlásateľka ušľachtilých ideálov. Často silne individualistická. Indiánska tradícia hovorí o sove tiež ako o tvorovi so sklonmi k riziku a dobrodružstvom. Soví ľudia sa tiež vyznačujú veľkou mrštnosťou a obratnosťou. Súhrn týchto nadaní a vlastností vedie k tomu, že Sovy bývajú skvelí vojaci, záchranári, hasiči, lovci, ekológovia a spoločenskí aktivisti. Vyznačujú sa veľkou pracovitosťou a húževnatosťou.

Sovy sú otvorené a vždy hrajú fér. Ich nedostatkom býva pýcha – sú o svojej múdrosti a pravde často príliš presvedčení, rady ju opakujú a presadzujú a veľmi nerady počúvajú iným názorom. V partnerskom žitie potrebujú možnosť voľného letu. Vždy sa vracajú späť do hniezda, ale zväzovať im krídla je cesta k rozpadu vzťahu.

Hus
22. decembra – 19. januára
Symbol energie, neskutočná usilovnosť, ctižiadosť a úspech. Ak chcete realizovať nejaký ambiciózny projekt, zvoľte si za spoločníka Hus. Husa nemá rýchly rozjazd, všetko mnohokrát zváži a premyslí. Keď už sa ale raz vznesie, nič ju nezadrží. Jej úspech má pevné, dobre premyslené základy, ktorými nič neotrasie. Energia jej letu je nesmierna. Hus ide za cieľom, ktorý si zvolila, neochvejne a bez ohľadu na čokoľvek. Je odhodlaná dosiahnuť ho za každú cenu. Preto sú husia ľudia stále s niekým v spore, s niekým súťaží, konkurujú si. A to aj s priateľmi.

Husi sú úspešnými obchodníkmi a športovci. Dokážu byť pozornými priateľmi a milujúcimi rodičmi. Na čo siahnu, to sa im vďaka ich vlastnostiam darí. Ku vzťahu pristupujú Husi zodpovedne, premyslene a pomaly. Len tak sa citovo neotvoria. Očakávajú trpezlivosť, toleranciu a pochopenie. Odmenou partnerovi bude husacie dôvera a oddanosť. So svojou typickou energiou, usilovnosťou a vytrvalosťou vytvorí hus bezpečný domov.

zdroj: myjsmezeny.cz / pixabay.com

Podobné články

Hlas speváka z Kazachstanu je natoľko šokujúci, že si niektorí myslia, že nie je z tejto planéty. Niečo na tom určite bude!

Videli sme už veľa rôznych talentových súťaží, že je ťažké vôbec povedať,…

Preslávená rómska veštica vyložila karty pre jednotlivé znamenia na cely rok 2023! Pozor by si mal…

Táto astrologická predpoveď vám povie o najdôležitejších momentoch roku, ktoré vám pomôžu dosiahnuť…

Naučte sa jednoduchý trik, vďaka ktorému si zoberiete nákupný košík, bez použitia mince!

Aspoň raz za týždeň chodieva skoro každý z nás na veľký rodinný nákup,…

Moju manželku som po 35 rokoch nahradil mladšou ženou a teraz žijem ako vo väzení. Pozrite sa prečo

35 rokov šťastného manželstva, úspešné a spokojné dospelé deti … To všetko…