The map, 2013, based on 1.1 billion users

Vo veku nedožitých 63 rokov zomrela zástupkyňa hlavného hygienika SR a hlavná odborníčka pre odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Iveta Trusková.

Doktorka Trusková bola hlavnou odborníčkou hlavného hygienika SR pre odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Bola zástupkyňou hlavného hygienika SR a vedúcou Sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Problematike hygieny výživy a bezpečnosti potravín na regionálnej, národnej, európskej a svetovej úrovni zasvätila celý svoj profesijný život.

Slovenskú republiku zastupovala vo viacerých medzinárodných výboroch a pracovných skupinách a bola členkou viacerých národných odborných vedeckých skupín (CCFH Výbor pre hygienu potravín, PS CA Hygiena potravín, CCNFSDU Výbor pre výživu a potraviny pre osobitné výživové účely, Výbor pre potravinárske aditívne látky, EFSA AFC Prídavné látky do potravín, aromatické a technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami, CCCF Výbor pre potravinárske kontaminanty, EFSA CONTAM Kontaminanty v potravinovom reťazci).

Doktorka Trusková sa podieľala na tvorbe legislatívnych úprav v oblasti verejného zdravotníctva a v oblasti potravín. Bola pri zrode zákona o potravinách a tvorbe Potravinového kódexu SR. Za oblasť hygieny výživy pripravovala legislatívu v rámci verejného zdravotníctva.

Patrí jej veľká zásluha pri tvorbe preventívnych programov verejného zdravotníctva. Významne sa pričinila o vybudovanie systému monitorovania výživových látok a stravovacích zvyklostí vo vybraných skupinách obyvateľstva. Jej zásluhou bolo zriadené Národné referenčné centrum pre predmety bežného používania a obalových materiálov s európskou pôsobnosťou.

Bola spoluautorkou vedeckej monografie, viacerých vedeckých prác a vysokoškolských učebníc (Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva, Základy verejného zdravotníctva, Hygiena výživy). Podieľala sa na vypracovaní niekoľkých knižných publikácií v oblasti úradnej kontroly potravín.   Na vedeckých konferenciách s problematikou verejného zdravotníctva a úradnej kontroly potravín mala vždy aktívnu účasť.

Svoje dlhoročné odborné skúsenosti odovzdávala nielen ostatným kolegom z oblasti hygieny výživy, ale aj študentom na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ako aj Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Jej odborná erudícia ju právom radí medzi popredných odborníkov v oblasti výživy.

Doktorka Trusková sa vo verejnom zdravotníctve začala pracovne aktívne angažovať už po skončení štúdia na Lekárskej fakulte hygienickej v Prahe, ktorú úspešne absolvovala v roku 1984. Následne nastúpila na odbor výživy vtedajšej krajskej hygienickej stanice v Banskej Bystrici. Časom zmenila pôsobisko a pracovala na krajskej hygienickej stanici v Bratislave (súčasný Úrad verejného zdravotníctva SR), kde po odchode vedúceho odboru nastúpila na jeho pozíciu a postupne sa stala hlavnou odborníčkou pre oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov.

zdroj: uvzsr.sk

Podobné články

Podané najväčšie TRESTNÉ oznámenie v dejinách Slovenskej republiky…

“Slovensko čarovné. Dnes som podal aj za vas najväčšie trestné oznámenie na…

Známy markizák to už nevydržal a Igorovi Matovičovi adresoval DSRNÝ ODKAZ! Igor, toto si prečítaj!

Juraj Čurný z markizáckej šou Chartshow adresoval premiérovi Igorovi Matovičovi drsný odkaz.…

Slováci, POZOR! Národný Portál Zdravia: Ten kto neabsolvuje preventívnu zubnú prehliadku, bude si musieť…

Počet preventívnych prehliadok u zubárov rapídne poklesol. informuje o tom na Národný portál…

Prísnejší trest než sa čakalo: Polícia obvinila vodiča z tragickej nehody v Bratislave, TOTO mu hrozí!

Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sa v…