Na facebookovej stránke Judity Laššákovej, právničky a asistentky europoslana JUDr. Miroslava Radačovského sa objavila správa, že bude zastupovať rodinu zosnulého generála Milana Lučanského, ktorý zomrel 30.12.2020 vo väznici v Prešove.

Nezávislý europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský tiež oficiálnou cestou požiadal ministerku Kolíkovú byť súčasťou vyšetrovacej komisie, ktorá má vyšetriť smrť generála Milana Lučanského.

Vážená pani ministerka,
ako sudca som v justícii pôsobil 37 rokov a 214 dní. Moja manželka pôsobila v Zbore väzenskej a justičnej stráže 26 rokov a 4 mesiace.
Je teda objektívne, že viac ako ktorýkoľvek z členov vlády, prípadne ďalších politikov, poznám problematiku výkonu väzby a jej podmienok, veľmi dobre.
Privítal som Vaše rozhodnutie ako poslanec Európskeho parlamentu, zriadiť širokú komisiu, ktorá je schopná bezodkladne a čo najskôr vykonať relevantné závery nešťastnej udalosti p. Lučanského. Žiadam Vás preto ako poslanec europarlamentu, aby som do tejto komisie bol prizvaný a aby som o záveroch tohto vyšetrovania, jeho objektivite a nestrannosti mohol informovať predsedu EP, predsedníčku EK a Výbor LIBE, ale aj občanov SR.

Nie som, nikdy som nebol a nebudem zástancom konšpiračných teórií, jednak z dôvodu, že to nepovažujem za dôstojné poslanca EP, a jednak z toho dôvodu, že ako dlhoročný sudca som sa vždy riadil objektívne vykonanými dôkazmi, s ktorými som sa mal možnosť oboznámiť a urobiť relevantný záver. Aj to bol dôvod, prečo som požiadal p. ministerku spravodlivosti o možnosť byť v komisii, zaoberajúcej sa vyšetrením tejto nešťastnej udalosti.

Čo však nie je konšpiráciou, ale neodškriepiteľnou skutočnosťou, je ust. čl. 50 ods. 2 Ústavy SR, v zmysle ktorého každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.
To isté konštatovanie sa nachádza v Listine základných práv a slobôd, v Dohovore o ochrane ľudských práv a slobôd a ostatných medzinárodno-právnych normách, ktorými je každý civilizovaný štát a o to viac politik, člen vlády, viazaný. Dovoľujem si tvrdiť, že tento princíp prezumpcie neviny sa v súčasnej dobe na území Slovenskej republiky nedodržiava, a to počnúc predsedom vlády SR, končiac jednotlivými ministrami, ale žiaľbohu, aj médiami. O obvinených, ktorí nie sú právoplatným rozsudkom uznaní vinní, už sa dopredu hovorí, akých trestných činov sa dopustili, čo spáchali. Aj tieto skutočnosti vplývajú na psychiku takto obvinených, na ich rodinné vzťahy, a aj toto môže viesť k prípadným psychickým zlyhaniam.

Veriac v múdrosť Slovákov a patriotov Slovenska, kladiem preto jednoduchú a zrozumiteľnú otázku: Ako sa majú posudzovať osoby verejne činné, politici, členovia vlády, ale aj médiá, ktorí porušujú Ústavu SR a ďalšie medzinárodno-právne normy v otázke prezumpcie neviny, keď o obvinenej osobe, o ktorej vine ešte nerozhodol súd, tvrdia, že patril k akejsi mafii, že bol korupčník a to dokonca z úst samého predsedu vlády SR. Aké konanie je závažnejšie? Prípadne aj korupčné konanie tej-ktorej osoby alebo bezprecedentné porušovanie základných ústavných a medzinárodných princípov práva a to z pozície tých, ktorí majú tieto princípy chrániť.

Je všetkým rozumným ľuďom známe, a netreba to zdôrazňovať, že právne normy ktorejkoľvek z civilizovaných krajín sveta, bez pochybností konštatujú, že k výpovedi svedka alebo obvineného nemožno nútiť za použitia fyzického, psychického alebo iného násilia. (Samozrejme, okrem nášho najvernejšieho spojenca USA, ktorý bez problémov pripustil, aby na Guantanáme mučením dosiahol priznanie u osôb podozrivých a niekedy aj nepodozrivých z terorizmu.) Ale USA to aspoň čestne priznali, že u nich je mučenie povolené.

Niektorí tzv. „špičkoví právnici“ dokonca uchádzajúci sa aj o post špeciálneho prokurátora, niektorí politici, tvrdia, že bez kajúcnikov a ich dobrovoľnej výpovede by sme neobjasnili trestnú činnosť.

Dobrovoľné priznanie a dobrovoľné usvedčovanie iných páchateľov je také, že takáto osoba sama dobrovoľne sa rozhodne vypovedať a byť nápomocná spravodlivosti a orgánom činným v trestnom konaní. Môže nastať situácia, že aj po vznesení obvinenia určitej osobe táto sa rozhodne, že bude spolupracujúcim obvineným, že bude dobrovoľne vypovedať a podobne. Nemôže však ísť vonkoncom o dobrovoľnú výpoveď, keď orgány činné v trestnom konaní voči nej vznesú obvinenie, pohrozia jej trestom odňatia slobody nie malým, zoberú ju do väzby, kde sú podmienky také, akú sú a potom sa táto osoba rozhodne, že bude vypovedať. Toto nie je výpoveď učinená bez psychického nátlaku, avšak v súčasnej dobe, žiaľbohu, sa toto na Slovensku deje alebo je aspoň silné podozrenie, že tomu tak je.

Pripúšťam aj teóriu, že inak by sa závažná trestná činnosť nedala objasniť. Ale potom buďme féroví a povedzme priamo – nerešpektujeme Ústavu, nerešpektujeme Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd, inak to nevieme a preto takto konáme. Toto však naša súčasná vládna garnitúra nie je schopná urobiť. Hovorí sa tomu, že je farizejská.”
S úctou
JUDr. Miroslav Radačovský,

Facebook status, ktorý pridala Judita Laššáková:

Pre tých, ktorí sa pýtali v súvisloti so smrťou gen. Milana Lučanského, kde sú všetci europoslanci zo Slovenska.

Tak o jednom viem: Miroslav Radačovský bol oslovený rodinou Lučanského a stal sa zástupcom ich rodiny!

Na žiadne ďalšie otázky nebudem reagovať. Nie je to o tom, že nemôžem.

NECHCEM!

Poprosím Vás všetkých o trpezlivosť. Myslím si, že gen. Milan Lučanský si ju z našej strany zaslúži.

zdroj: FB Judita Laššáková

Podobné články

Podané najväčšie TRESTNÉ oznámenie v dejinách Slovenskej republiky…

“Slovensko čarovné. Dnes som podal aj za vas najväčšie trestné oznámenie na…

Známy markizák to už nevydržal a Igorovi Matovičovi adresoval DSRNÝ ODKAZ! Igor, toto si prečítaj!

Juraj Čurný z markizáckej šou Chartshow adresoval premiérovi Igorovi Matovičovi drsný odkaz.…

Slováci, POZOR! Národný Portál Zdravia: Ten kto neabsolvuje preventívnu zubnú prehliadku, bude si musieť…

Počet preventívnych prehliadok u zubárov rapídne poklesol. informuje o tom na Národný portál…

Prísnejší trest než sa čakalo: Polícia obvinila vodiča z tragickej nehody v Bratislave, TOTO mu hrozí!

Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sa v…