Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal upozornenie na nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré sú momentálne v obchode v Európskej únii. Informácie o týchto výrobkoch boli nahlásené do systému Safety Gate/RAPEX, ktorý je európskym systémom pre rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. Tieto informácie nahlásil kontrolný orgán v Taliansku.

Podrobné informácie o týchto výrobkoch, vrátane identifikačných údajov a dôvodov, prečo boli označené za nebezpečné, sú dostupné na webovej stránke RAPEX. Upozornenie sa týka tých výrobkov, ktoré majú identické identifikačné údaje s tými, ktoré boli nahlásené v systéme RAPEX. To znamená, že majú rovnaký názov, výrobnú dávku a podobne.

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že je možné, že sa tieto výrobky nachádzajú aj na Slovensku. Databáza nepotravinových výrobkov, ktoré boli nahlásené do systému RAPEX, je dostupná na webovej stránke Európskej komisie Safety Gate.

Systém RAPEX je nástroj Európskej únie, ktorý umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o výrobkoch, ktoré predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Denné upozornenia od vnútroštátnych orgánov v EÚ/EHP o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nájdených na trhu v jednotlivých členských štátoch sú prijímané do systému. Účasť členských štátov v systéme je povinná.

Členské štáty a Komisia sú povinné sprístupniť verejnosti informácie týkajúce sa ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa pochádzajúceho z výrobkov. Z tohto dôvodu úradyverejného zdravotníctva v Slovenskej republike uverejňujú informácie o týchto upozorneniach na svojich webových stránkach a prostredníctvom médií.

Vzhľadom na voľný pohyb tovaru v rámci Európskej únie nie je možné ani potvrdiť, ani vylúčiť, že výrobky uvedené v upozorneniach sa môžu nachádzať aj na trhu v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu úrady verejného zdravotníctva vykonávajú kontrolu týchto výrobkov na Slovensku.

V hláseniach by mali byť uvedené informácie na identifikáciu daného výrobku, napríklad názov výrobku, značka, typ, výrobná dávka, čiarový kód, krajina pôvodu, zodpovedná osoba, popis výrobku a podobne. Konkrétne hlásenie sa týka konkrétneho výrobku, čo znamená, že vyššie uvedené identifikačné údaje musia byť identické.

Spotrebitelia, ktorí vlastnia presne identický druh nebezpečného výrobku, majú právo vrátiť ho späť výrobcovi, dovozcovi, dodávateľovi alebo predávajúcemu. Výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci sú povinní nebezpečný výrobok prevziať späť a do troch pracovných dní od prevzatia výrobku spotrebiteľovi vrátiť kúpnu cenu vrátane účelne vynaložených nákladov, ktoré je však spotrebiteľ povinný preukázať.

Výrobca alebo dovozca je povinný prevziať späť nebezpečný výrobok aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku. Predávajúci má možnosť žiadať od spotrebiteľa vrátenie celého a úplného nebezpečného výrobku. Spotrebiteľ nie je povinný vrátiť výrobok v jeho pôvodnom obale.

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

Podobné články

Podané najväčšie TRESTNÉ oznámenie v dejinách Slovenskej republiky…

“Slovensko čarovné. Dnes som podal aj za vas najväčšie trestné oznámenie na…

Známy markizák to už nevydržal a Igorovi Matovičovi adresoval DSRNÝ ODKAZ! Igor, toto si prečítaj!

Juraj Čurný z markizáckej šou Chartshow adresoval premiérovi Igorovi Matovičovi drsný odkaz.…

Slováci, POZOR! Národný Portál Zdravia: Ten kto neabsolvuje preventívnu zubnú prehliadku, bude si musieť…

Počet preventívnych prehliadok u zubárov rapídne poklesol. informuje o tom na Národný portál…

Prísnejší trest než sa čakalo: Polícia obvinila vodiča z tragickej nehody v Bratislave, TOTO mu hrozí!

Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sa v…