Tabu¾a smerujúca k mobilnému odbernému miestu pre testovanie ochorenia COVID-19, nachádzajúcom sa pri vstupe do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline v smere z ulice Nemocnièná, ktoré otvorila nemocnica v spolupráci so spoloènosou Klinická biochémia. Na odber je potrebné sa vopred objedna telefonicky, pacienti nie sú testovaní bez lekárskej indikácie alebo uhradenia poplatku pre samoplatcov. Aktuálne je otvorené v pracovných dòoch od 8.00 do 12.30 h s kapacitou približne 20 až 25 ¾udí. Bratislava, 15. apríl 2020. Foto: SITA/FNsP Žilina

Milan Kulkovský, primár Interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici, na sociálnej sieti upozornil na problém, ktorý spôsobuje nové odborné stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR. Týka sa prepúšťania pacientov, konkrétne klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS) z nemocníc.

Kulkovského kritika vychádza najmä z praktických problémov, nakoľko pôsobí v regióne, v ktorom množstvo ZSS má klientov pozitívnych na COVID-19. Podľa jeho slov už teraz veľká časť z nich leží v nemocnici, v ktorej pracuje.

Prečo je to problém?

Prečo je to problém vysvetľuje na teoretickom príklade pacienta z domova dôchodcov, ktorého na interné oddelenie príjmu, aby mu podali krv. Nie je možné urobiť to ambulantne, napríklad pre vysoký krvný tlak, dehydratáciu, zlomeninu či otras mozgu.

Pacientovi ešte v ZSS síce pred transportom urobili antigénový test, ktorý vyšiel negatívny, pri prijatí do nemocnice však vykonajú antigénový test znova. Tento raz s pozitívnym výsledkom. Pacient pritom nemá žiadne ťažkosti.

„Štandardne pacienta po dvoch až troch dňoch prepúšťame. Tento musí ísť na COVID oddelenie, kde druhý deň potvrdzujeme COVID PCR testom,“ opisuje Kulkovský. O pár dní by ho chceli poslať späť do domova, z ktorého prišiel pozitívny, avšak podľa nariadenia ministerstva to nie je možné.

Sporné stanovisko

„Ak bol pacient hospitalizovaný pre iné ochorenie ako COVID-19, ale počas hospitalizácie mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, je asymptomatický (nemá horúčku, nemal príznaky ochorenia dýchacích ciest), môže byť preložený do ZSS aj napriek pozitivite RT-PCR testu, najskôr však po 14 dňoch od prvého pozitívneho PCR nálezu,“ uvádza sporná časť nariadenia.

Prečo 14 dní? Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová tvrdí, že toto stanovisko vychádza z odborných poznatkov a analýzy podobných postupov v zahraničí. Kulkovský však ako človek z praxe poukazuje na napätú situáciu v nemocniciach a tvrdí, že je to príliš dlhý čas.

„Potrebujeme uvoľniť miesto, sme plní,“ hovorí a dodáva, že navyše musia kvôli špecifikácii „výstupného“ testu čakať jeden až dva dni navyše, kým prídu výsledky z iného pracoviska.

Aké je riešenie?

Podľa Kulkovského slov pozitívni klienti v domovoch dôchodcov vedia byť izolovaní, preto by sa bez problémov mohli vrátiť do ZSS. Ak má nemocničné COVID-19 oddelenie fungovať, musí okrem prijímania pacientov aj prepúšťať.

Rezort zdravotníctva ale pripomína, že to tak nie je všade. „Treba vychádzať aj z toho, že nie všetky zariadenia sociálnych služieb majú podmienky na izoláciu klientov s ochorením COVID-19 a počas pandémie sa nachádzajú v zložitej situácii,“ uviedla Eliášová.

Dodáva tiež, že klienti, ktorí sú pozitívne testovaní v ZSS a ich zdravotný stav si nevyžaduje liečbu v nemocnici, do ústavného zariadenia automaticky prevážaní nie sú.

Ministerstvo vo svojej reakcii takisto zdôrazňuje, že zdravotný stav pacienta treba vždy posudzovať komplexne, s prihliadnutím aj na jeho prípadné ďalšie ochorenia. Inými slovami, nie vždy je preto najvhodnejšou alternatívou návrat bezpríznakového pacienta na COVID-19 naspäť do ZSS.

Môže sa postarať rodina

Ako jedna zo schodných možností sa javí, že by takíto pacienti mohli ísť do domácej starostlivosti rodiny. Kulkovský však vysvetľuje, že doteraz narážali najmä na neochotu príbuzných zobrať si domov niekoho blízkeho, kto v nemocnici ležal s potvrdeným COVID-19.

Majú obavy z nakazenia, prípadne sa z rôznych dôvodov nemôžu o toho, kto už nepotrebuje nemocničnú starostlivosť, postarať,“ dodáva lekár.

Problém si na ministerstve podľa Eliášovej slov uvedomujú, pracujú preto aj s možnosťou zabezpečiť lôžka v liečebniach. V tých by, v prípade potreby, pacient prepustený z nemocnice mohol zostať do času, kedy by podľa predpisov mohol byť opätovne prijatý do ZSS.

Výsledok?

V nemocniciach podľa Kulkovského aktuálne ležia aj „takí pacienti, ktorí by mohli byť s pokojným svedomím a bez rizika ohrozenia ostatných, už v domove dôchodcov“. ZSS majú povinnosť zabezpečiť izoláciu pozitívnych klientov.

Takto vraj zbytočne dochádza k obsadzovaniu lôžok pacientmi, ktorí akútnu starostlivosť už nepotrebujú. Navyše, pozitívni pacienti často musia na iných oddeleniach čakať, kým sa uvoľní lôžko na COVID oddelení.

Tým sú ohrození nielen ostatní pacienti, ale aj zdravotnícky personál. „Systém sa zacykluje, čoho výsledkom je nedostatočná starostlivosť nie len o COVID, ale i neCOVID pacientov,“ dodáva Kulkovský na záver.

zdroj: webnoviny.sk

 

Podobné články

Podané najväčšie TRESTNÉ oznámenie v dejinách Slovenskej republiky…

“Slovensko čarovné. Dnes som podal aj za vas najväčšie trestné oznámenie na…

Známy markizák to už nevydržal a Igorovi Matovičovi adresoval DSRNÝ ODKAZ! Igor, toto si prečítaj!

Juraj Čurný z markizáckej šou Chartshow adresoval premiérovi Igorovi Matovičovi drsný odkaz.…

Slováci, POZOR! Národný Portál Zdravia: Ten kto neabsolvuje preventívnu zubnú prehliadku, bude si musieť…

Počet preventívnych prehliadok u zubárov rapídne poklesol. informuje o tom na Národný portál…

Prísnejší trest než sa čakalo: Polícia obvinila vodiča z tragickej nehody v Bratislave, TOTO mu hrozí!

Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sa v…