Na Slovensku aj naďalej platí zákaz vychádzania a vláda na ďalších 40 dní predĺžila aj núdzový stav„Na uplatnenie viacerých výnimiek zo zákazu vychádzania je potrebný negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, ktorý nie starší ako sedem dní,“ informuje ministerstvo vnútra na sociálnej sieti Facebook.

Od pondelka 8. februára sa tiež zapol COVID automat a okresy budú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na štyri stupne varovania.

Kto nepotrebuje test?

 • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace
 • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní
 • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu
 • žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek.

Cesta do práce

 • zamestnanci a podnikatelia v okresoch zaradených v IV. a III. stupni varovania, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom nie starším ako sedem dní od stredy 10. februára
 • v okresoch v II. stupni varovania COVID automatu je potrebný od 15. februára test nie starší ako 14 dní, v I. stupni varovania 21 dní
 • ak niekto cestuje do zamestnania prostriedkami hromadnej dopravy, autobusom, vlakom, odporúča sa, aby sa testoval každých sedem dní. Platí to pre celé územie Slovenska, čiže aj pre okresy s lepšou epidemiologickou situáciou
 • do práce majú chodiť len osoby, ktoré ju nemôžu vykonávať vzhľadom na povahu práce z domu
 • negatívny test však budú potrebovať aj osoby, ktoré pracujú z domu, a to v prípade, že sa chystajú napríklad do banky, na poštu či do výdajne e-shopu

Kde potrebujete negatívny test?

* test nesmie byť starší ako sedem dní

 • zamestnanie pre pracovníkov škôl a školských zariadení
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky
 • povolené hromadné podujatie
 • výdajné miesto eshopu cestu a iných obchodov
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť
 • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod
 • orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy
 • cesta na najbližší zberný dvor
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu, ak je daný okres zaradený do stupňa monitoring, I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania
 • test na účel pobytu v prírode mimo okresu nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra

Kde sa dostanete aj bez negatívneho testu?

 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska
 • zdravotnícke zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • lekáreň
 • testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti kilometer od bydliska
 • cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci
 • zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • súdne pojednávanie
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu

Chaty a stretávanie sa s inými ľuďmi

 • povolené sú len cesty do prírody, stretávanie sa s inými ľuďmi, ako sú členovia vašej domácnosti, je stále zakázané, z tohto dôvodu sú zakázané aj chaty

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Podobné články

Známy markizák to už nevydržal a Igorovi Matovičovi adresoval DSRNÝ ODKAZ! Igor, toto si prečítaj!

Juraj Čurný z markizáckej šou Chartshow adresoval premiérovi Igorovi Matovičovi drsný odkaz.…

JE TO TU: Vláda schválila nové opatrenia, ktoré budú platné od pondelka 19. januára!

Od 19. januára budú na Slovensku s obmedzeniami otvorené všetky školy, prevádzky,…

MIMORIADNA SPRÁVA: Vláda schválila nové opatrenia, majú platiť od soboty!

Nové opatrenia majú platiť od soboty 26. februára. V prvej fáze uvoľnenia…

Horúca správa! Úrad verejného zdravotníctva: Povinné očkovanie je nevyhnutné!

Príkladom je návrat epidémií osýpok po 20 rokoch, ktoré boli zaznamenané na…