Aby ste zistili číslo svojej duše , musíte v tabuľke nájsť deň , kedy ste sa narodili . V stĺpci vedľa potom nájdete svoje číslo duše . Ďalej v texte si môžete prečítať jeho popis.

Znalosť významu čísla duša môže byť pomôckou pri voľbe správneho povolania alebo pri prijatí iných rozhodnutí.

Čo znamená číslo duše – popis.

Číslo duše 1.

Jednička je číslo impulzívneho človeka, orientovaného na vysoké ciele. Hýbe ním individualizmus a ten je tiež určitým impulzom k rokovaní. Keď si stanovuje cieľ, nedokážu ľudia s číslom jedna zmeniť smer a neochvejne smerujú vpred. Neznesú pri tom žiadne obmedzovanie a akékoľvek prekážky odstraňujú, akonáhle sa len objaví na obzore. Jedničky sú nebojácni vodcami, vytrvalí a rozhodní.

Číslo duše 2.

Symbol človeka pokojného v správaní i konaním. Človeka mierneho a taktického, ktorý vie hľadať a nachádzať kompromisy a nestráca sebaovládanie. Pôsobia v ňom dve protichodné založenia. Ich protiváha sa ustavične vyrovnáva, čo mu umožňuje zachovať pokoj a rovnováhu. Bližšie mu bude rola poradcu alebo projektanta, než výkonného pracovníka.

Číslo duše 3.

Symbol univerzálnosti. V tomto človeku sa spája mužská vôľa sa ženskou láskou. Trojka označuje úplnú protikladnosť jeho dvoch vnútorných súčastí. Číslo tri symbolizuje trojuholník medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou – Zrodenie, Život a Smrť. Hlavným životným cieľom je duchovný rast a pomoc iným ľuďom pri ich hľadaní svojej cesty a miesta v živote.

Číslo duše 4.

Číslo 4 symbolizuje štyri živly, štyri ročné obdobia a štyri obdobie života. Títo ľudia sú pracovití, vyrovnaní a uvážliví. Všetkého, čo chcú dosiahnuť, dosahujú sami. Pri rokovaní dokážu zaujať úplne protikladný postoj než druhá strana a pritom len veľmi zriedkavo dávajú najavo emócie. Presne zachovávajú pravidlá a pokyny, zároveň však tiahnuť k reformám. Štvorka anticipuje úspech v technických oblastiach.

Číslo duše 5.

Číslo človeka, ktorý neposedia, usiluje o sebazdokonalenie, hľadá a nachádza nové skúsenosti. Je to povaha plná nadšenia, túžiaci po dobrodružstve a riziku. Rozhodnutie k činu prichádza spontánne a náhle. Jeho život ovláda pozitívny založenia, vynaliezavosť, vtip a radosť. Smeruje iba dopredu a uvažuje iba o dobrom vyústenie všetkého, do čoho sa pustí. Ľudia s číslom päť sú spravidla veľmi aktívny, dobrodružní a pohybliví.

Číslo duše 6.

Tvorivé osobnosť, symbol rodiny a spojenie muža a ženy pre vznik nového života. Číslo šesť symbolizuje tiež spojenie medzi Bohom a Človekom. Títo ľudia sú spoľahliví, čestní a schopní dosiahnuť rešpektu a zlepšenie životných podmienok nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Sú trpezliví, vybavení od prírody vnútorným magnetizmom. Pri uskutočňovaní svojich plánov sú veľmi tvrdí a húževnatí. Zároveň sú romantickí, milujú umenia. Neznesú žiarlivosť a najrôznejšie zvary. Ľahko sa dohovorí s každým. Vedia si získavať priateľov. Domácke typy, šťastné v kruhu svojich blízkych a príbuzných.

Číslo duše 7.

Sedmička patrí medzi posvätné čísla. Je symbolom tajomstva a znalostí. Oddávna sa má za to, že sedmička predstavuje základ všetky evolúcie. Toto číslo znamená sedem dní v týždni, sedem farieb dúhy, sedem not hudobné stupnice atď.

Človek s duševným číslom sedem je tvorivá osobnosť s istými zvláštnosťami. Má veľmi dobre rozvinutú intuíciu, schopnosť analýzy, bohatú fantáziu, skvelú predstavivosť. To sú charakteristické rysy týchto ľudí. Spravidla z ich radov vychádzajú talentovaní výtvarníci, básnici alebo iní umelci.

Číslo duše 8.

Číslo materiálneho úspechu, ľudí spoľahlivých, schopných doviesť všetko k dokonalosti. Na jednej strane toto číslo symbolizuje totálny prevrat, revolúciu, na druhej náboženskú zaujatosť, filozofické myslenie a neodvratnosti daného vývoja, ktoré pohlcujú všetky konania jeho nositeľa.

Ľudia s číslom osem sa líši od iných ľudí. Svoje city skrývajú, preto si o nich ľudia myslia, čo je práve napadne. Sú skôr osamelí, zriedkavo nachádzajú porozumenie u okolia. V profesionálnej oblasti je číslo symbolom úspechu v podnikaní, nebojácnosti vo všetkých životných oblastiach, najmä v obchode a priemysle. Osmičky sú ľudia nadaní umením riadiť kolektív. Majú tiež vynikajúce administratívne schopnosti.

Číslo duše 9.

Univerzálny číslo, nesúce charakteristické črty všetkých jednoduchých čísel. Symbol úspechu a dokonalosti. Číslo deväť je celoživotným zasvätením svojho nositeľa, odhaľuje mu všetky tajomstvá života, smrti a znovuzrodenia. Deviatka je vysoko intelektuálne osobnosť vládnucej veľkou fyzickou silou vo všetkých jej podobách. Je schopná uvoľniť a rozvíjať obrovský potenciál. Úspech nositeľa deviatky spočíva v tvorivom a umeleckom nadanie. Má zázračné magnetickej schopnosti.

Hlavným problémom týchto ľudí je neznalosť cesty, po ktorej majú ísť. Často si sami svoje schopnosti neuvedomujú.

Podobné články

Hlas speváka z Kazachstanu je natoľko šokujúci, že si niektorí myslia, že nie je z tejto planéty. Niečo na tom určite bude!

Videli sme už veľa rôznych talentových súťaží, že je ťažké vôbec povedať,…

Preslávená rómska veštica vyložila karty pre jednotlivé znamenia na cely rok 2023! Pozor by si mal…

Táto astrologická predpoveď vám povie o najdôležitejších momentoch roku, ktoré vám pomôžu dosiahnuť…

Naučte sa jednoduchý trik, vďaka ktorému si zoberiete nákupný košík, bez použitia mince!

Aspoň raz za týždeň chodieva skoro každý z nás na veľký rodinný nákup,…

Moju manželku som po 35 rokoch nahradil mladšou ženou a teraz žijem ako vo väzení. Pozrite sa prečo

35 rokov šťastného manželstva, úspešné a spokojné dospelé deti … To všetko…