Ðîññèÿ. Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü. Íàíåñåíèå óäàðà òÿæåëîé îãíåìåòíîé ñèñòåìîé çàëïîâîãî îãíÿ ÒÎÑ-1À “Ñîëíöåïåê” íà ïîëèãîíå Êàïóñòèí ßð âî âðåìÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ êîìàíäíî-øòàáíûõ ó÷åíèé “Êàâêàç-2020”. Âàäèì Ñàâèöêèé/ïðåññ-ñëóæáà Ìèíîáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ

Pravnukovia legendárnych Kaťúš z druhej svetovej vojny sa vracajú do výzbroje ruskej armády. V podobe raketometného systému TOS – 2.

Najnovšie ťažké raketomety TOS-2 prechádzajú skúšobnými testami v ruských jednotkách. Pilotná dávka zbraní tejto generácie bola dodaná do vojenskej služby tento rok. „Raketomety TOS-2 „Tosoška“ sú momentálne na pokusných skúškach v armádnych útvaroch“, uviedol vysoký ruský vojenský predstaviteľ, ktorého citoval portál tass.com.

„Ťažký raketomet TOS-2 je jednou z najnovších zbraní vojakov RCBD (rádiologická, chemická a biologická obrana),“ uviedol šéf ruských síl chemickej, biologickej a radiačnej ochrany generálporučík Igor Kirillov v rozhovore pre ruské ministerstvo obrany. „Pilotná séria zbraní tejto série bola dodaná armáde tento rok a v súčasnosti je predmetom skúšobnej prevádzky,“ dodal Kirillov.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu v auguste oznámil, že v priebehu strategického velenia a výcviku štábu Kavkaz-2020 (Kaukaz-2020) bolo jednotkám nariadené cvičiť streľbu z nových raketometov.

TOS-2 „Tosoška“ je derivátom ťažkého plameňometu TOS-1A „Horiace slnko“ („Scorching Sun“) so zlepšenými výkonovými vlastnosťami. V porovnaní so svojím predchodcom je namontovaný na kolesovom podvozku nákladného vozidla Ural so zvýšenou nosnosťou a schopnosťami v teréne. Systém má zvýšený rozsah odpaľovacích rakiet. TOS-2 má plne automatizované systémy pozorovania, streľby a kontroly paľby.

TOS-2 je tiež vybavený systémom elektronického boja proti presným zbraniam. Systém nepotrebuje špeciálny podvozok, možno ho naložiť na akúkoľvek pojazdnú plošinu.

Cvičenia „Kavkaz-2020“ sa konajú medzi 21. a 26. septembrom v južnom vojenskom okruhu pod kontrolou šéfa ruského generálneho štábu generála Valerija Gerasimova. Cvičení sa zúčastňuje okolo 80 000 ľudí vrátane ministerstva pre mimoriadne situácie a personálu Národnej gardy.

Na epizódach sa zúčastní asi 12 900 príslušníkov, na ktorých sa vzťahuje Viedenský dokument o opatreniach na zvýšenie dôvery a bezpečnosti z roku 2011.

Na udalostiach sa zúčastňuje celkovo 1 000 príslušníkov zo šiestich cudzích štátov.

Podobné články

MUDr. Lenka Doležalová: Mladá zdravotná sestrička umrela na koronavírus a zanechala tu mladú dcérku

Po smutnej správe o úmrtí mladej sestričky na Covid-19, napísala česká lekárka…

Slovák svojim nákupom poriadne rozosmial predavačku: Neuveríte, čo priniesol k pokladni!

Na stránke venovanej anonymným priznania zamestnancov obchodného reťazca LIDL sa nedávno objavil…

Boli zaočkovaní vakcínou na COVID-19: Cítili sa ako po ťažkej opici a bolelo ich celé telo…

Dobrovoľníci, ktorí sa v rámci vývoja novej vakcíny zúčastnili očkovania, prehovorili o…

VEĽKÝ POZOR! Máte doma jednu z týchto 2€ mincí? Môžu mať hodnotu tisícov EUR!

Premýšľali ste niekedy nad tým, kde zohnať peniaze navyše napríklad na letnú…