Nové opatrenie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bude platiť od utorka 1. septembra 7:00. Medzi rizikové krajiny sú po novom zaradené aj obľúbené dovolenkové destinácie Slovákov: Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta.

 

V zozname menej rizikových krajín ostáva 26 štátov:

Austrália, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Taliansko.

Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na tomto zozname, sú rizikové.

DOMÁCA IZOLÁCIA

Pre všetky osoby, ktoré od 1. septembra od 7:00 vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, bude povinná karanténa. Spolu s dotyčnou osobou budú musieť ostať v domácej izolácii aj osoby žijúce s ňou v spoločnej domácnosti. Testovať sa bude najskôr na piaty deň. Výnimku z testovania majú deti do troch rokov, ak regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo pediater neurčí inak. Návrat z rizikovej krajiny je občan povinný oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, a to telefonicky alebo elektronicky.

PO NÁVRATE Z RIZIKOVEJ KRAJINY, KTORÁ JE ČLENOM EÚ

Povinná je domáca izolácia do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že sa nepodarí zrealizovať testovanie a nebude mať občan žiadne príznaky ochorenia, karanténa sa u neho skončí aj bez testovania po desiatich dňoch.

PO NÁVRATE Z RIZIKOVEJ KRAJINY, KTORÁ NIE JE ČLENOM EÚ

V tomto prípade nie je možnosť ukončiť domácu izoláciu bez absolvovania testu. Osoba ostáva v karanténe do obdržania negatívneho výsledku testu.

NÁVRAT Z UKRAJINY

Osoby, ktoré budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica. Pri prekračovaní štátnych hraníc SR sa budú musieť preukázať príslušníkom Policajného zboru potvrdením o registrácii. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.

RIZIKOVÉ REGIÓNY

Pripomíname ešte, že konzílium odborníkov označilo aj rizikové regióny v tzv. zelených, menej rizikových krajinách. Nevzťahuje sa na ne povinnosť karantény po návrate, ale je potrebné v týchto regiónoch vo zvýšenej miere dbať na hygienu, dodržiavať odstupy a nosiť rúško. Sú to:
• Česko: Praha a kraj Vysočina
• Rakúsko: Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko
• Poľsko: Pomoranské, Malopoľské a Sliezske vojvodstvo
• Grécko: región Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia
• Anglicko: Tayside a North West
• Írsko: Mid-Cast a Mid-West
• Estónsko: Ida-Viru Maakond
• Dánsko: región Midtjylland

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV

Osoby prichádzajúce z rizikových krajín budú kontrolovať od 1. septembra aj ich zamestnávatelia. Zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať domácu izoláciu negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Prípadne sa preukážu výnimkou z týchto povinností udelenou ÚVZ SR. Ak sa tak nestane, prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a odoprieť tejto osobe vstup do priestorov pracoviska.

ÚVZ SR upozornil, že prevádzkovateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla.

HROMADNÉ PODUJATIA

Hromadné podujatia v interiéri bude možné 1. septembra organizovať len do 500 osôb a v exteriéri do 1000 osôb. Nosenie rúšok bude povinné.

 

ZOZNAM RIZIKOVÝCH KRAJÍN SA MENÍ OD 1. SEPTEMBRANové opatrenie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bude…

Zveřejnil(a) Ministerstvo vnútra SR dne Neděle 30. srpna 2020

 

zdroj: facebok ministerstvo vnútra SR

LULUX SVIETIDLÁ:

lulux

Napíšte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here