Konečne pozitívne správy! Pred hodinou Svetová zdravotnícka organizácia WHO pridala tweet, kde tvrdia, že koronavírus COVID-19 sa neprenáša vzduchom.

# Koronavírus sa prenáša hlavne prostredníctvom kvapôčok, ktoré sa generujú, keď infikovaná osoba kašle, kýcha alebo hovorí.

Ako sa chrániť:
– udržiavajte vzdialenosť 1 m od ostatných
– dezinfikujte často povrchy
– poriadne umývať ruky
– vyhýbať sa dotyku očí, nosa, úst

Nezabúdajte, že na Slovensku od 25. marca, platí stále nariadenie nosiť rúško mimo trvalého bydliska. Platí to pre všetkých, bez výnimky. Koronavírus sa prenáša hlavne prostredníctvom kvapôčok, ktoré sa generujú, keď infikovaná osoba kašle, kýcha alebo hovorí.

Svetová zdravotnícka organizáciaSZO alebo WHO (angl. World Health Organization) je medzinárodná organizácia systému OSN, vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. Centrálu má v Ženeve vo Švajčiarsku. SZO bola založená OSN 7. apríla 1948. Súčasný generálny riaditeľ je doktor Tedros Adhanom. SZO zdedila veľa mandátov a zdrojov po svojom predchodcovi, Zdravotníckej organizácii (Health Organisation – HO), ktorá bola agentúrou Spoločnosti národov.

zdroj: https://twitter.com