The map, 2013, based on 1.1 billion users

Od pondelka 16. novembra sa budú môcť žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávať v malých skupinách v základných a stredných školách, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Vzdelávať sa môžu v skupinkách do šesť ľudí, teda 5 žiakov a 1 učiteľ.

Pre školy je to dobrovoľné.

Celé rozhodnutie, ktoré vydalo ministerstvo školstva tu:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: s účinnosťou od 16. novembra 2020

1. obnovuje školské vyučovanie
a) v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách,
b) v základných školách a stredných školách v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ; malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca,

2. obnovuje prevádzku školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl,

3. ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,

4. mení rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810 v znení rozhodnutia č. 18259:1-A1810 takto:
a) v druhom bode sa vypúšťa písmeno c); doterajšie písmená d) a e) za označujú ako písmená c) a d),
b) v treťom bode písmená b) a c) znejú:
„b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov
i. základných škôl v piatom až deviatom ročníku a
ii. stredných škôl s výnimkou žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,
c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov
i. základných škôl v piatom až deviatom ročníku a
ii. stredných škôl,“.

Odôvodnenie:
Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami od 26. októbra 2020 do odvolania. Týmto rozhodnutím dochádza k jeho aktualizácii v nadväznosti na výsledky celoplošného testovania a v nadväznosti na uplynutie času platnosti zákazu vychádzania.

zdroj: minedu.sk

 

Podobné články

MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA PRIZNÁVA, ŽE VAKCÍNE NEVERÍ ANI JEJ VÝROBCA! CHCÚ ŇOU ALE OČKOVAŤ SLOVÁKOV!

“Ani výrobca vakcíny neverí, že bude bezpečná. Skrátka si nie je istý,…

ROZPÚTANÉ PEKLO proti Matovičovi! Toto je najväčšie TRESTNÉ oznámenie v dejinách Slovenskej republiky…

Slovák rozpútal PEKLO proti Matovičovi! Toto je najväčšie TRESTNÉ oznámenie v dejinách…

AKTUÁLNE: Prezidentka Čaputová podpísala nový zákon: Toto všetko bude zakázané!

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala viacero zákonov, medzi nimi napríklad aj zákon o…

Matovič má obrovský problém! Takáto masa protestujúcich obsadila celú ulicu, kde býva (Video)

Ľudia, ktorí nesúhlasia s politikou Igora Matoviča sa v sobotu stretli na…