Z dôvodu súčasnej spoločenskej, politickej a právnej situácie, kde v priamom prenose a pred našimi očami zaniká právny štát, čo ohrozuje podstau existencie nášho národa, a čo mi aj vy všetci každý deň píšete podnety, právne veci, osobné poznatky a všetky nešťastné príbehy o krutosti, potupe a ekonomickej likvidácii, nevidím v tomto marazme za súčasnej mocenskej konštelácie možnosť nastolenia „poriadku PRÁVA a zdravého rozumu“

Slovenská republika a všetci jej občania sú dnes riadení jednotlivcami s osobnostnými poruchami, učebnicovými sociopatickými črtami a deviantným správaním.

Favorizujú dusiť ľudí pod šálom, osobitne im to dobre robí u detí, robia medicínske a sociologické pokusy, zatvárajú ľudí do izolácií a karantén, odnímajú im zaručené sociálne a ostatné práva, a pod. Psychopat vo funkcii premiéra si fotí v pracovnom čase pod stolom vyzuté nohy v ponožkách a dáva to do obehu na sociálne siete, ako do obehu dáva iný deviant (z mojej justičnej praxe) iné časti svojho tela, kde obaja pri tom cítia totožný „obdivný“ pôžitok. Tento chorý človek nazýva občanov štekajúcimi psami a bláznami, a bez „výterov“ im už zamedzil prístup k riadnej zdravotnej starostlivosti a ostatným základným právam.

Iný sociopat zavádza občanom „objektívne“ výnimky z laboratórnych pokusov na nich, a pri tom im fandí nebáť sa „doma“ umierať. To nebola náhoda brebtu, to bol odkaz.

V závere ďakujúc ľuďom za ich „statočnosť“ im zvestujú „radostnú správu“, že toto fakt nemuseli, a skutočne boli k tomu nútení, ale v ďalšom kole si to znova dobrovoľne zopakujú, inak nebude právo na prácu, na vzdelanie, do obchodu…, na nič. A tak to bude navždy. Pani s odvahou nebáť sa ľuďom umierať vo vlastnej krajine to v morbídnej tichosti, niekedy za sprievodu nešifrovateľných textov a viet pozoruje…

Lebo zbavenie občanov ľudských práv a slobôd musí navždy ostať v platnosti pre ochranu verejného zdravia a životov ľudí.  Občania nebojte sa, budú z toho výnimky, ak by sa test chybou štátu neušiel na každého.

Toto nie je že zlý sen, toto je „vedenie“ Slovenskej republiky.

Pre mňa osobne je vylúčené, aby o mojej existencii, o mojej životnej funkcii dýchania, o tom, akú „pomôcku“ si nasadím na tvár a či, o mojich peniazoch, a ostatných mojich prirodzených a základných právach a slobodách rozhodovali  s a d i s t i,  blázni, psychopati, sociopati a iné narušené osoby, a ďalší ľudia v maskách a plastových krytoch, tolerujúci tieto zvrhlosti.

Je mi proti srsti súčasný politický systém „vládnutia“ niekoho nad iným. Nastal čas, aby sa tento systém zmenil na službu občanovi a štátu. A na zodpovednosť každého subjektu za svoje konanie. Dáme tomu spôsob. Je z čoho čerpať, z našej ďalekej aj bližšej minulosti, a súčasnosti…

Takto veci vidím ja, a komu je to blízke, pripojí sa… Inak vám budú VLÁDNUŤ globálni vakcinéri a šialenci, a budeme žiť policajný štát v maskách, plastových krytoch a „epidemiologickom boji za zdravie“. Štát, v ktorom bez dodržania množstva prísunu kyslíka a absolvovania „výterov“, nebudete občanmi. Už DNES nie ste…

V pozícii ADVOKÁTA ostávam naďalej, lebo práce je tu viac než dosť. Ďakujem všetkým za dôveru a opakovane z tejto pozície GARANTUJEM, že vaše práva a nároky budú naplnené.

Na to však treba mať inú ústavno-právnu, teda spoločensko-politickú platformu, než je tá súčasná. Systém je celý „zhnitý“, už padol, právo a nič tu už nefunguje. Veci je treba nanovo VYSTAVAŤ.

Sotva si vie niekto predstaviť spravodlivé rozhodnutia štátnych orgánov (správnych úradov, súdov a pod.) za situácie dnešných „ouředních a soudí“, ktorí všetkých občanov nútia nosiť rúška, pritom majú rozhodovať o nárokoch titulom nenosenia rúška.

Celá štátna správa a súdy sú de iure a de facto ZAUJATÉ voči všetkým občanom. To nie je vtip, ale SKUTOČNOSŤ. … A preto to moje rozhodnutie.

Strán je tu veľa… Drvivá vačšina je skrytých „krypto-liberálnych „socialistov““, spoluzodpovedných za súčasný marazmus, ktorí sú pripravení prevziať kormidlo po vystriedaní ultra transparentných sociopatov a polobláznov.

Nejde mi o moc, ale o vládu PRÁVA, spravodlivosti, zákona a zdravého sedliackeho rozumu, ako to činím aj vo svojom výkone advokácie. Ide mi O „VLÁDU“ PRIAMEJ ĽUDOVEJ správy štátu, na úplne inom systéme, než je ten doterajší. Tomu už vypršala aktualizácia !

Preto opakujem, ostávam ADVOKÁT, ale pre najhorší prípad je tu „Noemova archa“, aby keď príde deň „V“, bolo po ňom kam možné spoločne nastúpiť a ísť budovať slobodné a právne Slovensko. A vytvoriť tam nový „program“, nové pravidlá hry a ZÁKONY, to všetko pre zdravú existenciu ľudskej bytosti. Mám svoju predstavu o tom kto „na hrad“, a kto do „praktického útoku“. … Viac v debatách…

Odborníci ktorí stoja pri mne, a za 20 rokov praxe ich mám pri sebe tých najlepších pre každú súčinnosť mojej advokácie, začínajú pre istotu pracovať „vo veci“. Taktika prípravy „procesného útoku a obrany“. Všetci už dnes vieme, kde je problém, a situácia sa posunula na úroveň „povedaného všetko“. Je čas na PRÁVNE a spoločensko-politické úkony.

Toť zatiaľ toľko, a prikladám program.

§

Program a ciele strany

 1. Právny štát, právo a spravodlivosť v každej oblasti súkromného a verejného života,
 2. Zmena formy vládnutia občanom na formu služby občanom a Slovenskej republike,
 3. Zvyšovanie kvality a znižovanie kvantity legislatívnych predpisov,
 4. Vlastenectvo a suverenita,
 5. Zachovanie a podpora slovenských tradícii založených na slovanskej kultúre, ochrana slovenského jazyka ako hlavného dedičstva našich predkov, spájajúceho slovanské národy do jedného porozumenia,
 6. Vnútorná bezpečnosť a vysoká ochrana štátnych hraníc,
 7. Zákaz cudzích vojsk na území Slovenska,
 8. Rozvíjanie mierových a dobrých medzinárodných vzťahov so všetkými štátmi sveta, blízkych priateľských vzťahov so susednými štátmi, a osobitná spolupráca so Slovanskými národmi,
 9. Armáda Slovenskej republiky založená na princípe oddanosti k vlasti,
 10. Justícia a silové zložky založené na princípe odbornosti a morálky jednotlivca,
 11. Ochrana zdravia s ohľadom na význam prevencie v kontexte so zdravým spôsobom života.
 12. Zdravé dieťa v každej rodine ako kľúč k zdravej spoločnosti a všeobecnému blahu a šťastiu.
 13. Posilňovanie postavenia rodiny založenej na zväzku muža a ženy, ako základného prvku spoločnosti,
 14. Osobitne zvýšená ochrana práv detí a rodiny,
 15. Podpora mladých rodín s dôrazom na zvyšovanie úlohy matky v rodine a jej zabezpečenia v prípade opatery detí do 10. roku veku,
 16. Citlivá starostlivosť o seniorov a podpora medzigeneračnej solidarity v rodinách (deti, rodičia, starí rodičia),
 17. Podpora bytovej otázky,
 18. Ochrana základných práv a slobôd menšín v súlade s  bodmi tohto programu a princípmi strany,
 19. Prísna migračná politika udeľovania azylu a povolení k pobytu v Slovenskej republike, vždy v prvom rade s ohľadom na bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky,
 20. Posilňovanie ľudového hlasovania a rozhodovania za „okrúhlym stolom“,
 21. Transparentnosť úradných postupov vlády, justície a prezidenta republiky,
 22. Zákaz politických mimovládnych organizácii v spoločnosti,
 23. Ochrana prírody a zvierat,
 24. Podpora telesného a duševného rozvoja jednotlivca, s dôrazom na etiku, zdravú výživu, šport, duševné činnosti a odpočinok,
 25. Podpora športu a kultúry,
 26. Dôraz na etiku využívania informačných a nových vedeckých technológii,
 27. Osobitná zodpovednosť verejných činiteľov a iných zodpovedných subjektov vo veciach rozkladu štátu a porušovania princípov právneho štátu, Dohovoru o ochrane základných práv a ľudských slobôd a Dohovoru o ochrane detí,
 28. Zjednodušenie daňového systému a sociálnej politiky, s dôrazom na zvýšenie zodpovednosti každého jednotlivca za zneužívanie sociálneho systému a sociálnych výhod,
 29. Princíp národného záujmu Slovenskej republiky v otázke členstva v Európskej únii, v opačnom prípade prehodnotenie členstva, za zachovania prvku voľného trhu v rámci štátov súčasnej únie,
 30. Princíp národného záujmu Slovenskej republiky v otázke členstva v NATO, za podmienky dodržiavania medzinárodného práva v činnosti tejto organizácie, v opačnom prípade prehodnotenie členstva.

Pre zbieranie podpisov na založenie strany kliknite prosím na hárok tuVšetko potrebné je uvedené na hárku. Hárok prosím doručiť od dnes, 16.11.2020 do 180 dní na adresu, uvedenú na ňom.

JUDr. Adriana Krajníková

Viac TU.

Podobné články

MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA PRIZNÁVA, ŽE VAKCÍNE NEVERÍ ANI JEJ VÝROBCA! CHCÚ ŇOU ALE OČKOVAŤ SLOVÁKOV!

“Ani výrobca vakcíny neverí, že bude bezpečná. Skrátka si nie je istý,…

ROZPÚTANÉ PEKLO proti Matovičovi! Toto je najväčšie TRESTNÉ oznámenie v dejinách Slovenskej republiky…

Slovák rozpútal PEKLO proti Matovičovi! Toto je najväčšie TRESTNÉ oznámenie v dejinách…

AKTUÁLNE: Prezidentka Čaputová podpísala nový zákon: Toto všetko bude zakázané!

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala viacero zákonov, medzi nimi napríklad aj zákon o…

Matovič má obrovský problém! Takáto masa protestujúcich obsadila celú ulicu, kde býva (Video)

Ľudia, ktorí nesúhlasia s politikou Igora Matoviča sa v sobotu stretli na…